11Even Sports National Ranking Table Tennis Championships-2016 (SOUTH ZONE)

Womens Single

Players directly qualified to the maindraw

707 DAS Ankita PSPB
710 PATKAR Madhurika PSPB
711 BATRA Manika PSPB
712 DAS Mouma PSPB
713 PAUL Mousumi PSPB
715 SAHASRABUDHE Pooja PSPB
716 RISHYA Reeth PSPB
829 MUKHERJEE Sutirtha WB
Group 1
1 718 KUMARESAN Shamini (PSPB)
2 623 VISWANATH Kushi (KNT)
3 702 AMALA Pankaj (PON)
Group 2
1 661 AMRUTE Shruti (MHR B)
2 606 ROHILLA Anjali (HRN)
3 645 NANDINI Menon (KRL)
Group 3
1 708 DESHPANDE Divya (PSPB)
2 593 BHATT Fagun (GUJ)
3 665 VAISHNAVA Aru (MP)
Group 4
1 719 KRITTWIKA Sinha roy (PSPB)
2 558 SREERAM Mounika (AP)
3 672 TANAYA Dutta (NB)
Group 5
1 540 AYHIKA Mukherjee (AAI)
2 803 TRISHA Das (WB)
3 693 GHATAK Poushali (ODS)
Group 6
1 709 POULOMI Ghatak (PSPB)
2 721 LAHKAR Kakoli (RBI)
3 698 M Hanisha (PON)
Group 7
1 539 CHIPIA Frenaz (AAI)
2 741 . Naina (TELG)
3 765 SIVARAMAKRISHNAN Krithicka (TN)
Group 8
1 630 KUMARAVEL Swetha (KNT)
2 545 ERUSU Anushareddy (AP)
3 790 NANDA Sriparna (TRP)
Group 9
1 742 BANU Nikhat (TELG)
2 808 MUKHERJEE Manisha (WB)
3 596 BHAIRAPURE Kausha (GUJ)
Group 10
1 577 GOYAL garima (DLI)
2 678 PAUL Puja (NB)
3 620 SEJAL Kaushik (KNT)
Group 11
1 717 D'SOUZA Senhora cezinha (PSPB)
2 667 SINGH Vandana (MP)
3 607 JAIN Jiya (HRN)
Group 12
1 722 KUNDU Pallabi (RBI)
2 591 KIRTANI Tanisi (GOA)
3 668 DUTTA Anewsha (NB)
Group 13
1 720 PAREEK Priyanka (RAJ)
2 640 GIA ANNA George (KRL)
3 563 MOUNIKA Palisetty (AP)
Group 14
1 611 SHARMA Pooja (IA & AD)
2 820 DAS Priyadarsini (WB)
3 600 JAYSWAL Namna (GUJ)
Group 15
1 753 JAISWAL Varuni (TELG)
2 810 HALDER Mrittika (WB)
3 610 SAINI Suhana (HRN)
Group 16
1 781 AMRUTHA PUSHPAK Shekhar (TN)
2 723 TALNIKAR Shruti (RBI)
3 622 PATANKAR Koumudi (KNT)
Group 17
1 724 PARTE Shweta (RBI)
2 733 SUBRAMANYAM v.laasya (TELG)
3 634 JOHNS Anamika (KRL)
Group 18
1 770 VIDYA Narasimhan (TN)
2 714 SAHA Nandita (PSPB)
3 675 KUMARI Neha (NB)
Group 19
1 728 MUKHERJEE Sagarika (RSPB)
2 706 R Tehya tanushri (PON)
3 740 MANOHAR Monica (TELG)
Group 20
1 730 BOSE Sukanya (RSPB)
2 679 KUNDU Rittika (NB)
3 605 SHARMA Iti (HP)
Group 21
1 609 SANYA Sehgal (HRN)
2 670 BISWAS Diksa (NB)
3 752 SUBRAMANYAM V.sasya (TELG)
Group 22
1 816 SEN Prapti (WB)
2 608 SHANKAR Riti (HRN)
3 793 CHATTERJEE Moitree (UP)
Group 23
1 537 KAMATH Archana girish (AAI)
2 664 KUTUMBALE Anusha (MP)
3 601 TRIVEDI Nirja (GUJ)
Group 24
1 538 HARSHA VARDHINI Calange ravichandran (AAI)
2 657 PATIL Manushree (MHR A)
3 743 M MANDULA Nikitha (TELG)
Group 25
1 543 MALLIKA Bhandarkar (AI)
2 641 SERAHA Jacob (KRL)
3 548 UMA SHEETAL Budida (AP)
Group 26
1 632 SPOORTHI Venkatesha m (KNT)
2 653 TANUSHREE Das gupta (MEG)
3 821 SUMANA Saha (WB)
Group 27
1 726 DUTTA Anuska (RSPB)
2 627 ANANTH KUMAR Samyuktha (KNT)
3 814 DAS Poulami (WB)
Group 28
1 541 SELENADEEPTHI Selvakumar (AAI)
2 691 BASAK Anannya (ODS)
3 565 CHALLA Praneetha (AP)
Group 29
1 542 AKULA Sreeja (AAI)
2 604 HELY Shah (GUJ)
3 629 BIDRI Sushmita (KNT)
Group 30
1 581 MALIK Kritika (DLI)
2 559 B Nagasravani (AP)
3 775 ABINAYA Ramesh (TN)
Group 31
1 755 SIVASHANKAR yashini (TN)
2 568 NOORBASHA Shailu (AP)
3 597 SHAH Kavisha (GUJ)
Group 32
1 804 MOUMITA Datta (WB)
2 652 TARAFDAR Anumita (LIC)
3 642 SIKHA Jacob (KRL)
4 778 SHANMATHI Sathyamoorthy (TN)